AP: beveiliging Suwinet door gemeenten blijft aandachtspunt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 13 gemeenten onderzoek gedaan naar de beveiliging van Suwinet. Met Suwinet wisselen overheidsorganisaties in het kader van werk en inkomen gevoelige persoonsgegevens uit. De AP constateert dat bij een aantal gemeenten de beveiliging is verbeterd, maar dat er ook gemeenten zijn waar de beveiliging nog ondermaats is.

Beveiliging Suwinet verbeterd na onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Gemeenten hebben na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens de beveiliging van persoonsgegevens die met Suwinet worden uitgewisseld verbeterd. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 13 gemeenten. ” Een aantal gemeenten voldoet nu aan de onderzochte normen. Maar we zien ook gemeenten waar het nog steeds niet goed gaat”, zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer

CBP valideert protocol internetonderzoek ter opsporing van fraude

Bron: Gemeente.nu. Dit protocol beschrijft de werkwijze voor gemeenten die uitkeringsfraude willen opsporen door internetonderzoek te doen. Het CBP concludeert dat de beschreven werkwijze in het protocol voldoende privacywaarborgen bevat.

Voorwaarden internetonderzoek
Gemeenten mogen alleen internetonderzoek doen bij aantoonbare indicaties van misbruik of fraude. Preventief internetonderzoek, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een uitkering, is niet toegestaan.

Een tweede voorwaarde is dat gemeenten eerst kijken of zij voor de betrokkenen minder ingrijpende middelen kunnen inzetten.

Verder moeten gemeenten een belangenafweging maken om te kijken of het internetonderzoek proportioneel is. Dat wil zeggen of de inbreuk op de privacy van de betrokkenen niet onevenredig groot is.

Tot slot mogen gemeenten alleen kortdurend, incidenteel onderzoek doen, in voor iedereen rechtstreeks toegankelijke openbare bronnen.

 

Lees meer