Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Niet alleen verzuimverzekeraars, maar ook reis- en annuleringsverzekeraars nemen de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het medisch tuchtrecht rondom de huisartsenverklaring niet altijd voldoende in acht. Dat kwam aan het licht bij een enquête van de Consumentenbond naar het opvragen van medische gegevens met een huisartsenverklaring. Het Verbond van Verzekeraars heeft als reactie hierop een circulaire gepubliceerd die op een rijtje zet wat het medisch tuchtcollege en de Gedragscode zeggen over de huisartsenverklaring en de privacy van de verzekerde.

Lees meer