CBP maakt beleidsregels meldplicht datalekken bekend

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft de definitieve beleidsregels voor de meldplicht datalekken gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2016 zijn bedrijven en overheden verplicht ‘datalekken’ aan de toezichthouder te melden.  De beleidsregels moeten meer duidelijkheid geven over de vraag wanneer er sprake is van een datalek en waneer het gemeld moet worden aan het CBP (na 1 januari: Autoriteit Persoonsgegevens) of de betrokkene.

Lees meer

‘Wifi-tracking rond winkels in strijd met de wet’

Het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen van hun mobiele apparaten zonder hen hierover te informeren is in strijd met privacywetgeving. Tot deze conclusie komt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek bij Bluetrace, een bedrijf dat via wifi-tracking meetgegevens verzamelt en analyseert. Volgens het CBP voldoet de werkwijze van Bluetrace niet aan de wettelijke eisen, aangezien het winkelend publiek niet voorafgaand wordt geïnformeerd en Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk bewaart.

 

Lees meer

CBP: “Uitzendbureaus verwerken gegevens uitzendkrachten in strijd met wet” + reacties uitzenders

Randstad en Adecco, twee van de grootste Nederlandse uitzendbureaus, overtreden op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking van gegevens van uitzendkrachten. Dat concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek. Bron: CBPweb

Lees meer hier. De reacties van de uitzenders vind je hier.

De do’s en don’ts voor de verwerking van gegevens van werknemers zijn hieronder opgenomen.

Lees meer

De WBP ontleed – de WBP Naslag

De WBP naslag is openbaar: Wbp-naslag is een naslagwerk waarin de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nader zijn toegelicht. Deze toelichting bestaat uit passages van de parlementaire geschiedenis van de Wbp en samenvattingen van relevante openbare uitspraken. De uitspraken zijn zowel van het CBP als van rechterlijke instanties. (Bron: CBP).

Geïnteresseerd? Volg de link.

Lees meer