CBP kritisch over hardloop-app van Nike

Gebruikers van de ‘Nike+ Running app’ worden volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onvoldoende geïnformeerd over de verwerking van hun gezondheidsgegevens. De app verzameld onder andere loopafstanden, snelheid en het aantal verbrande calorieën, zonder dat de gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft. Naar aanleiding van het CBP-onderzoek heeft Nike maatregelen getroffen.

Bron: www.cbpweb.nl

Lees meer

CBP publiceert scan naar privacy in apps

“Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft deelgenomen aan een internationale scan gericht op apps en websites voor kinderen. Aan de scan namen 29 verschillende privacytoezichthouders uit de hele wereld deel. Allen hebben een eigen nationale scan gehouden. Zij hebben samen bijna 1500 van de meest populaire apps en websites onder de loep genomen.”

 

Lees meer

Apps + privacy = zorgen

Privacytoezichthouders van over de hele wereld hebben ruim 1.200 apps onder de loep genomen in een App Sweep van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). De toezichthouders constateerden dat een groot deel van de onderzochte apps veel persoonsgegevens verzamelen zonder dat zij de appgebruiker hierover goed informeren (Bron: CBP nieuwsbrief).

 

Lees meer