Privacyafspraken bij ketensamenwerking

Het CIP heeft een publicatie uitgegeven over privacyafspraken bij ketensamenwerking. In het document vat het CIP de inhoud als volgt samen:

Risico en aansprakelijkheid kun je onder de moderne wetgeving niet zomaar wegwerken door naar anderen te wijzen. Werken in ketens vereist daarom afspraken met alle ketenbetrokkenen. En als je verstandig bent dan maak je die afspraken waterdicht. Dit document gaat over dergelijke afspraken in het licht van de nieuwe Europese privacywetgeving. Het analyseert de privacyproblematiek in ketenstructuren en geeft mogelijke oplossingen, niet in de laatste plaats in de vorm van een opzet voor een modelovereenkomst.

Klik hier voor het document: 20180212 Privacyafspraken in ketensamenwerking v1_0

Lees meer

Uitvoeringswet AVG naar Tweede Kamer

Op 13 december 2017 is de Uitvoeringswet AVG bij de Tweede Kamer ingediend. Doel is dat deze op 25 mei 2018 tegelijk met de AVG in werking treedt, waarbij de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan komt te vervallen. De Uitvoeringswet vult de vrije ruimte in die de nationale wetgevers hebben bij de implementatie van de verordening en is “beleidsneutraal”. Dat wil zeggen dat waar de verordening ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels uit de Wbp zoveel mogelijk blijven gelden.

Klik hier voor een link naar het nieuwsbericht, de wettekst en de memorie van toelichting.

Lees meer

WP29 kritisch over Privacy Shield

Op 28 november 2017 heeft de Working Party 29, de werkgroep waarin alle Europese toezichthouders samenwerken, wederom een kritisch rapport gepubliceerd over de Privacy Shield regeling. Het rapport roept de Amerikaanse overheid op om op korte termijn aan aantal extra waarborgen te geven:

Though the WP29 “welcomes the various efforts made by U.S. authorities to set up a comprehensive procedural framework,” it has also “identified a number of important unresolved issues” thus far. “Therefore,” the document states, “the WP29 calls upon the Commission and the U.S. competent authorities to restart discussions” and “an action plan has to be set up immediately…” The WP29 calls for the appointment of an Ombudsperson and the remaining positions on the Privacy and Civil Liberties Oversight Board by May 25, 2018, and for their remaining concerns to be addressed at the second joint review next year. If no remedy is brought within the timeline, the WP29 warns it will bring “the Privacy Shield Adequacy decision to national courts for them to make a reference to the [Court of Justice of the EU] for a preliminary ruling.”

Klik hier voor het volledige rapport op de website van IAPP.

Lees meer