Dossier: Privacy binnen gemeentes

Het inrichten van privacy binnen gemeentes vraagt om een specifieke kennis en aanpak. Relevante kennis wordt in dit dossier geplaatst.

 

  VNG lanceert 'Implementatieplan privacy sociaal domein'

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een document opgesteld over privacy in het sociale domein, nu gemeenten als gevolg van decentralisaties steeds meer persoonsgegevens verwerken. In het 'implementatieplan' wordt ingegaan op het formuleren van beleidsuitgangspunten, werkprocessen, bewustwording onder ambtenaren, governance en de wijze waarop gemeenten persoonsgegevens opslaan.

  Lees meer

  'Gratis wifi binnenstad risicovol voor gemeenten'

  "Gemeenten die binnensteden aantrekkelijker maken met gratis wifi moeten goed opletten of zij wel veilig omgaan met de persoonsgegevens die daarbij verwerkt worden. Een wifinetwerk dat niet voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) kan in de toekomst boetes opleveren, waarschuwt advocaat Pascal Hulsegge van JPR Advocaten." (Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl)

  Lees meer

  CBP onderzoekt beveiliging Suwinet bij gemeenten

  "Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) doet onderzoek naar de beveiliging van Suwinet bij gemeenten. Met dit systeem wisselen onder meer gemeenten, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank persoonsgegevens uit over werk en inkomen."

  Lees meer op de site van het CBP.

  Lees meer

  CBP valideert protocol internetonderzoek ter opsporing van fraude

  Bron: Gemeente.nu. Dit protocol beschrijft de werkwijze voor gemeenten die uitkeringsfraude willen opsporen door internetonderzoek te doen. Het CBP concludeert dat de beschreven werkwijze in het protocol voldoende privacywaarborgen bevat.

  Voorwaarden internetonderzoek
  Gemeenten mogen alleen internetonderzoek doen bij aantoonbare indicaties van misbruik of fraude. Preventief internetonderzoek, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een uitkering, is niet toegestaan.

  Een tweede voorwaarde is dat gemeenten eerst kijken of zij voor de betrokkenen minder ingrijpende middelen kunnen inzetten.

  Verder moeten gemeenten een belangenafweging maken om te kijken of het internetonderzoek proportioneel is. Dat wil zeggen of de inbreuk op de privacy van de betrokkenen niet onevenredig groot is.

  Tot slot mogen gemeenten alleen kortdurend, incidenteel onderzoek doen, in voor iedereen rechtstreeks toegankelijke openbare bronnen.

   

  Lees meer

  CBP: Doorbreking geheimhoudingsplicht Jeugdwet niet goed geregeld

  Bron: CBPweb. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven over een lacune in de Jeugdwet. In deze wet ontbreekt een bepaling over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht door jeugdhulpverleners voor de financiële afwikkeling en controle op de jeugdzorg door de gemeente. Het CBP dringt er bij de bewindspersonen op aan zo spoedig mogelijk te zorgen voor een specifieke wettelijke bepaling die doorbreking van de geheimhoudingsplicht in deze gevallen mogelijk maakt.

  Lees meer