Verzekeraars en tussenpersonen beide Verantwoordelijke

Op 4 april 2018 heeft het Verbond van Verzekeraars een circulaire gepubliceerd waarin zij het standpunt innemen dat verzekeraars en tussenpersonen beide als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG gelden. Dit standpunt wordt ook onderschreven door Adfiz, de brancheorganisatie van onafhankelijk financieel adviseurs. Een toelichting op het standpunt is te vinden in de circulaire en een samenvatting ervan op de website van AM.