Privacyafspraken bij ketensamenwerking

Het CIP heeft een publicatie uitgegeven over privacyafspraken bij ketensamenwerking. In het document vat het CIP de inhoud als volgt samen:

Risico en aansprakelijkheid kun je onder de moderne wetgeving niet zomaar wegwerken door naar anderen te wijzen. Werken in ketens vereist daarom afspraken met alle ketenbetrokkenen. En als je verstandig bent dan maak je die afspraken waterdicht. Dit document gaat over dergelijke afspraken in het licht van de nieuwe Europese privacywetgeving. Het analyseert de privacyproblematiek in ketenstructuren en geeft mogelijke oplossingen, niet in de laatste plaats in de vorm van een opzet voor een modelovereenkomst.

Klik hier voor het document: 20180212 Privacyafspraken in ketensamenwerking v1_0