Uitvoeringswet AVG naar Tweede Kamer

Op 13 december 2017 is de Uitvoeringswet AVG bij de Tweede Kamer ingediend. Doel is dat deze op 25 mei 2018 tegelijk met de AVG in werking treedt, waarbij de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan komt te vervallen. De Uitvoeringswet vult de vrije ruimte in die de nationale wetgevers hebben bij de implementatie van de verordening en is “beleidsneutraal”. Dat wil zeggen dat waar de verordening ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels uit de Wbp zoveel mogelijk blijven gelden.

Klik hier voor een link naar het nieuwsbericht, de wettekst en de memorie van toelichting.