Rapport: privacy in de zorg

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Het rapport ‘Privacy in de zorg’ geeft de ervaringen en meningen van patiënten en cliënten ten aanzien van privacy in de zorg- en hulpverlening weer. Jaarlijks peilen Landelijk Platform GGz (LPGGz), Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onder hun leden wat er speelt. De vragenlijst rondom het thema privacy heeft 7100 respondenten opgeleverd.

Uit het rapport blijkt dat privacy belangrijk wordt gevonden door de respondenten. Verder blijkt dat ze niet altijd op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en soms situaties ervaren waarin de privacy wordt geschonden. De aanbevelingen uit dit rapport strekken dan ook, naast het bewaken van de privacy, tot het vergroten van de kennis bij patiënten/cliënten en zorg-/hulpverleners.

Rapport 'Privacy in de zorg'
Rapport ‘Privacy in de zorg’

Lees meer

AP over medische dossiers in verzuimsystemen

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een Q&A opgesteld over de vraag in welke verzuimsystemen bedrijfsartsen en arbodiensten medische dossiers van werknemers mogen opslaan. Volgens de AP mogen bedrijfsartsen en arbodiensten medische dossiers niet opslaan in een verzuimsysteem dat de werkgever gebruikt en beheert.  Daarnaast stelt de AP dat een werkgever wel aan een bedrijfsarts of arbodienst mag vragen om medische gegevens op te slaan in een door de werkgever uitgekozen verzuimsysteem.

 

 

Via onderstaande link is de Q&A te raadplegen:

medische-dossiers-opslaan-verzuimsystemen-wat-mag-wel-en-niet

 

Lees meer

Nike verbetert privacy bij hardloopapp

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Als gevolg van een eerder onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Nike de Nike+ Running app aangepast, zodat deze voldoet aan de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht vorig jaar de app en constateerde dat gebruikers niet voldoende door Nike werden geïnformeerd over de verwerking van hun gezondheidsgegevens. Daarnaast werden door Nike niet de juiste bewaartermijnen gehanteerd. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit alles nu verbeterd.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-nike-beëindigt-overtredingen-hardloop-app

Lees meer